Integraal Kind Centrum (IKC)

Freekids neemt deel in het schoolgebouw als vaste kinderopvang partner van basisschool De Werf. We werken inhouidelijk samen op het gebied van gedeelde ruimtes, personeel wat in beide afdelingen werkt en de inhoudelijk samenwerking op de ontwikkeling van het kind en de warme overdracht tussen Freekids en de school.  We werken gefaseerd en doelgericht naar een steeds nauwere samenwerking op meerdere onderdelen van onze organisatie. We zijn trots op deze samenwerking, die voor een doorgaande ontwikkeling van uw kind zorgt. Freekids verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en is voornamelijk vertegenwoordigd in de Zaanstreek. Professionele opvang bieden van hoogwaardige kwaliteit, waarin te allen tijde oog is voor de behoefte van kinderen, ouders en pedagogische medewerkers. Dat is de missie van Freekids. Freekids biedt een veilige en stimulerende omgeving waarin de kinderen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, te ervaren, te ontdekken en te leren. Freekids wil ouders de mogelijkheid bieden om op een flexibele manier het gezin en het werk te combineren door de juiste opvang te bieden die past bij de wensen van ouder en kind. 

Freekids sluit aan bij de kernwaarden van De Werf. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken met elkaar samen. Naast buitenschoolse opvang wordt er ook Peuterspelen en Kinderopvang aangeboden. Let op, een inschrijving bij Freekids De Werf betekent niet automatisch een inschrijving op basischool De Werf. 

Mocht u vragen hebben over de tarieven en inschrijven, neem gerust contact op met onze Frontoffice op telefoonnummer: 088-1919190.