IKC De Werf is gelegen in oud-Zaandijk. Zaandijk heeft van alle dorpen binnen de gemeente Zaanstad waarschijnlijk nog de meeste kenmerken van oude Zaanse bouw. Het is vooral bekend door de Zaanse Schans, die pal tegenover de school aan de overkant van de Zaan ligt.

Wij constateren al jaren dat onze leerlingen niet alleen uit de buurt komen, maar ook uit omringende dorpen en wijken. Ouders kiezen bewust voor onderwijs op IKC De Werf. De keuze heeft in de eerste plaats te maken met onze visie op onderwijs en de kwaliteit van het aanbod daarvan, maar tevens vanwege het feit dat IKC De Werf een zelfstandige school is met een eigen bestuur; een zogenaamde éénpitter.

De schoolpopulatie van IKC De Werf is erg divers. We hebben kinderen van lager tot hoog opgeleide ouders met verschillende migratieachtergronden. Ieder kind komt binnen met een eigen sociale, sociaal-economische en culturele achtergrond. Deze diversiteit maakt onze school kleurrijk, boeiend en is een mooie afspiegeling van onze huidige maatschappij.