Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee De Werf de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. Het team van De Werf gaat na wat de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie is. Het onderwijsleerproces wordt daarop afgestemd. Het team kijkt ook systematisch hoe de leerlingen zich handhaven in het onderwijs in de klas en of de gestelde doelen behaald zijn.

Evalueren is erg belangrijk als het gaat om kwaliteitszorg, want juist door te kijken wat wel en niet goed gaat, kunnen de werkpunten verbeterd worden. Wij evalueren dus regelmatig de kwaliteit van het onderwijsaanbod.

De kwaliteitszorg op De Werf is ingericht met zgn. Kwaliteitskaarten, waarin de verschillende kwaliteits items opgenomen zijn, die we gerealiseerd hebben. U moet dit zien als een groeiend systeem, jaarlijks worden er nieuwe kwaliteitskaarten vastgesteld en bestaande items geëvalueerd en eventueel bijgesteld.   

Hieronder kunt u inzien welke kwaliteitskaarten gerealiseerd zijn: