Vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur. Hier staat IKC De Werf voor, een algemeen bijzondere basisschool met onderwijs op grondslag van vrije persoonlijkheidsvorming. 

Belangrijke begrippen die de essentie van ons onderwijs weergeven, zijn: vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, sociale houding, individualiteit en mondigheid. We stimuleren kinderen om te ontdekken wie ze zijn en wat ze nog meer kunnen worden. Daarbij geven we zowel de leerlingen als onze enthousiaste leerkrachten de kans hun eigen talenten te ontwikkelen. Ouders zijn nauw betrokken bij onze school, want de vorming van kinderen eindigt niet bij het schoolplein; samen proberen we alle kinderen een stevige basis mee te geven.

De slogans van De Werf gaan al bijna 100 jaar mee, maar zijn nog steeds springlevend:

''Help jezelf, Help elkaar, Hinder niemand en Doe alles zo goed mogelijk''