Vrije persoonsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur. Hier staat IKC De Werf voor, een algemeen bijzondere basisschool met onderwijs op grondslag van vrije persoonsvorming. 

Belangrijke kernwaarden die de essentie van ons onderwijs weergeven, zijn: vrijheid en autonomie, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, sociale houding, individualiteit en mondigheid. We stimuleren kinderen om te ontdekken wie ze zijn en wat ze nog meer kunnen worden. Daarbij geven we zowel de leerlingen als onze enthousiaste leerkrachten de kans hun eigen talenten te ontwikkelen. Ouders zijn nauw betrokken bij onze school, want de vorming van kinderen eindigt niet bij het schoolplein; samen proberen we alle kinderen een stevige basis mee te geven.

De slogan van De Werf:

"De basis voor persoonlijke groei''