Waarom het 5 gelijke dagen-model?

De Werf hanteert een 5 gelijke dagen rooster. Dit rooster biedt rust en continuiteït in het dagritme voor de kinderen en geeft daarmee de grootste effectieve tijd aan de kindren om te ontwikkelen en te leren. De kinderen lunchen met elkaar in de klas, onder begeleiding van een ouder (groepen 1-2) of de eigen leerkracht in de groepen 3 t/m 8. Na het eten is er voor de kinderen gelegenheid om buiten te spelen. 

Voor de leerkrachten geeft het 5 gelijke dagen-model de gelegenheid voor de niet-lesgebonden taken, samenwerking, voorbereiding en scholing. 

Verplichte onderwijstijd basisschool 

Leerlingen van de basisschool moeten minimaal 7.520 uur les krijgen in 8 schooljaren. Gedurende het schooljaar zijn er vakantieweken en onderbroken lesweken met minder schooldagen, denk aan            2e Paasdag en Hemelvaart. Daarnaast worden er studiedagen ingepland, waarop de kinderen vrij zijn van school. Daarmee komt het aantal lesuren per schooljaar op 940 uur les.

Dagen Tijden
Maandag 08.30 - 14.15 uur
Dinsdag 08.30 - 14.15 uur
Woensdag 08.30 - 14.15 uur
Donderdag 08.30 - 14.15 uur
Vrijdag 08.30 - 14.15 uur