De Werf is een school, waar een goed en positief pedagogisch klimaat de basis van het onderwijs vormt.

Wij zien onze school als een organisatie met een opleidende taak in de ruimste zin van het woord. Naast het leren van taal, rekenen en schrijven vinden het bevorderen van creativiteit, motorische ontwikkeling en het stimuleren en ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals (zelf)vertrouwen, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking ook zeer belangrijk. Onze school wil een veilige werkomgeving en leefomgeving voor de kinderen en het personeel zijn.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich thuis voelen en in een goede verhouding samenwerken.