Deze gids vertelt u hoe de doelstellingen worden gerealiseerd, die de wet op het basisonderwijs ons voorschrijven. Welke methoden daarbij gebruikt worden. Hoe andere belangrijke zaken daarbij aan bod komen. Hoe met elkaar wordt omgegaan. Wat van leerkrachten, kinderen en van de ouders verwacht wordt. De gids is dus geschreven om te informeren. U, als ouder van een leerling maar misschien ook u als toekomstige ouder van een leerling op onze school. De schoolgids wordt elk schooljaar opnieuw vastgesteld op 1 augustus. Dit omdat er in de loop van een schooljaar veranderingen plaatsvinden.

In de schoolgids vindt u algemene informatie en beleidsinformatie.