Een leerplein is een ruimte in school waar leerlingen zelfstandig of in groepjes aan opdrachten kunnen werken. Op De Werf hebben wij 4 leerpleinen. Een plein voor de groepen 1/2, een plein voor de groepen 3&4, een plein voor de groepen 5&6 en een plein voor de groepen 7&8. We werken op de leerpleinen met onderwijsassistenten. De onderwijsassistenten kunnen op de leerpleinen met kleine groepjes kinderen werken, terwijl de leerkracht in de klas werkt met de andere kinderen. Een leerplein biedt ook de mogelijkheid voor leerlingen om de leerstof na de instructie in alle rust zelfstandig te verwerken met hulp van de onderwijsassistent. 

Het feit dat leerlingen zelf mee kunnen denken over de omstandigheden waaronder zij het beste kunnen leren, sluit aan bij de behoefte aan autonomie van leerlingen. Het blijkt de motivatie van leerlingen voor het leerproces te vergroten.