Muziek levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Zingen en musiceren stimuleert het volledige brein en draagt bij aan de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen. Daarbij stimuleert het de emotionele intelligentie.

De groepsleerkracht besteedt regelmatig aandacht aan muziek. Éen keer in de  twee weken krijgen alle groepen muziekonderwijs van onze vakleerkracht. Deze lessen bestaan uit samen zingen,  muziek luisteren maar ook zelf muziek maken door middel van het zelf bespelen van een instrument. De kinderen leren door middel van muziek expressie te geven aan  verschillende gevoelens en ervaringen en krijgen ook de gelegenheid om hier daadwerkelijk mee naar buiten te treden. Hierbij moet u denken aan optredens voor elkaar, voor de school maar ook voor de ouders. Voorbeelden hiervan zijn het boekenbal, de Ouderbedankdag, kerstoptredens en de eindmusical in groep 8.

Om kennis en waardering voor het culturele aspect van muziek te versterken  zijn er speciale samenwerkingen  tot stand gebracht met bijvoorbeeld het concertgebouw, de opera en ook de plaatselijke fanfare.