Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken we in het basisonderwijs het Cito Volgsysteem Primair Onderwijs (LOVS). Naast de methodegebonden toetsen worden deze toetsen door de leerkracht gebruikt om te bepalen waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Deze worden vanaf groep 3 tweemaal per jaar afgenomen en zo kan er scherp worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind.

In de brochure staat hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen. U kunt ook https://www.cito.nl/ bezoeken voor meer informatie. 

De Centrale Eindtoets

Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Dit wordt altijd in april gaan afgenomen.

De centrale eindtoets toetst wat de leerlingen in acht jaar hebben geleerd. Ze hoeven er dus niet speciaal voor te leren. De centrale eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen.