Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken we op De Werfeen toetsinstrumentarium, dat is het IEP Leerlingvolgsysteem LVS. We gebruiken ook toetsen uit de methodes voor taal, rekenen en lezen. Deze methodegebonden toetsen worden samen met de IEP-toetsen door de leerkracht gebruikt om te bepalen waar uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling. De IEP-toetsen worden vanaf groep 3 tweemaal per jaar afgenomen en zo volgen we de ontwikkeling van uw kind. 

In de brochure staat hoe de toetsen van IEP in elkaar steken en wat de resultaten betekenen. U kunt ook https://www.bureau-ice.nl/bezoeken voor meer informatie. 

De Doorstroomtoets

Vanaf het schooljaar 2023-2024 nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de Doorstroomtoets. Dit is de opvolger van de Centrale Eindtoets, die we voorheen gebruikten. De Doostroomtoets wordt in de maand februari afgenomen.

De Doorstroomtoets toetst wat de leerlingen in acht jaar hebben geleerd en drukken dit uit in een een referentieniveau. Mede op basis van dit referentieniveau kan er gekozen worden voor een soepele overgang naar het vervolgonderwijs. Referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en basisvaardigheden je kind moet beheersen voor Taal en Rekenen.  De IEP Doorstroomtoets toetst dan ook alleen de onderdelen Taal en Rekenen.