Freekids

Freekids biedt binnen basisschool De Werf voorschoolse- en naschoolse opvang aan van maandag tot en met vrijdag.Kinderen worden ‘s ochtends naar de groep gebracht. ‘s Middags worden zij weer opgehaald uit de groep. 

De buitenschoolse opvang van Freekids is voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

De buitenschoolse opvang is voor het kind een vertrouwde plek om na schooltijd naartoe te gaan. De vaste pedagogisch medewerkers ondernemen leuke en uitdagende activiteiten met de kinderen, maar er is natuurlijk ook gelegenheid om samen te spelen of te kletsen of rustige activiteiten te doen. Kinderen mogen bij Freekids na een drukke schooldag zelf de keuze maken wat hij/zij wil doen. Het is belangrijk dat een kind zich kan ontspannen bij Freekids, zich thuis voelt maar zich ook vooral veilig voelt. Het kind is omringd door leeftijdsgenootjes en vaste pedagogisch medewerkers.

De huidige openingstijden van de buitenschoolse opvang:

  • Voorschoolse opvang: maandag, dinsdag en donderdag van 7.00 tot 8.30 uur 

  • Naschoolse opvang: maandag tot en met vrijdag van 14.15 tot 18.30 uur