De Werf hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders. Maar… overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school. 

Indien de afhandeling van een probleem niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De Werf heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS). Deze klachtenregeling ligt ter inzage op school.U kunt deze bij het bestuur opvragen.