De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment. Op de nieuwe school zullen leerlingen zich inspannen om zich thuis te voelen en de leerstof in een nieuwe leeromgeving te verwerken.

Het is voor u als ouders belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de aanmelding en inschrijving in het voortgezet onderwijs (vo)

Tijdens een ouder-informatieavond in het begin van het schooljaar wordt uitgebreid uitgelegd hoe deze overstap verloopt en meer algemene info kunt u vinden op de POVO-site:

https://povo-zaanstreek.nl/

Keuzegids Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2024