Wij geven het onderwijs mede vorm vanuit de visie van de school. De kinderen krijgen betekenisvolle en uitdagende activiteiten aangeboden, in thema- en projectvorm. Zo worden de kinderen aangemoedigd om de ‘echte’ wereld te verkennen. Twee keer per jaar werken wij met de hele school aan een groot project. In het najaar is dit de kinderboekenweek, in het voorjaar een ander thema waaraan de hele school werkt.

In alle groepen wordt o.a. gebruikgemaakt van bestaande methoden. Deze zijn de bron van het leer– en ontwikkelingsproces. De instructies tijdens de lessen worden gegeven volgens het EDI-model: Explicite Directie Instructie. Kenmerkend bij deze wijze van instructie geven is de gefaseerde instructie, waar bij iedere stap nagegaan wordt of de leerling de leerstap gesnapt heeft. De leerlingen gaan pas met het werk aan de slag als de leerkracht het begrip bij de leerlingen gecontroleerd heeft. Het gevolg is dat alle leerlingen de les goed kunnen maken.

Wij borgen een doorgaande ontwikkeling van de leerling gedurende de hele schooltijd, dus vanaf vier tot en met twaalf jaar. Dat doen we door slechts in uitzonderingen een leerjaar te doubleren. we nemen dit besluit, na een gedegen proces van onderzoek en overleg met elkaar en met de ouders.

Bij het zelfstandig verwerken van de leerstof  laten wij ons leiden door het GIP-model: ‘van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht’. Het zelfstandig (leren) werken neemt een belangrijke plaats in op onze school. We leren kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. We leren ze taken te plannen en zelfstandig uit te voeren. Zo kunnen wij de kinderen, individueel of in groepjes, onderwijs op maat bieden. De kinderen van de groepen 1-2 geven op het Digikeuzebord aan wat ze tijdens het speel- en werkuur gaan doen. Ze kiezen o.a. uit de bouw- en constructiehoek, de letter- en schrijfhoek, de lees- en luisterhoek en een creatieve activiteit. Vaak worden de ‘hoeken’ en activiteiten aangepast aan een thema. Ook in groep 3  maken we nog gebruik van een Digikeuzebord. Dit wordt op verschillende momenten van de dag ingezet voor o.a. het kiezen van een vervolgactiviteit. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met een weektaak.