Kunstzinnige vorming

Ook voor artistieke en dramatische vorming is op De Werf veel aandacht, die verder gaat dan tekenen en knutselen alleen. Zo zijn er projecten waarin de kinderen van alles leren over een bepaalde schilder, stijl of techniek. Zij leren ook over de kunsthistorische aspecten van het onderwerp, bijvoorbeeld tijdens een excursie naar een museum, en zij krijgen les over het culturele erfgoed van De Zaanstreek.

 

Culturele evenementen

Elke groep bezoekt minstens eenmaal per jaar een cultureel evenement, georganiseerd via het Kunstenplan Zaanstad. Dit kan op school zijn, in de Verkadezaal van de muziekschool, in het Zaantheater, in een museum of in de bioscoop. Er wordt gewerkt met een vierjarenplan, zodat het aanbod voor alle kinderen gevarieerd is. 

 

Zaans Erfgoedmenu

De Werf heeft samen met andere scholen en Zaans Erfgoed-instellingen meegewerkt aan de ontwikkeling van het erfgoedmenu. Dit is een programma dat kinderen in aanraking brengt met sporen uit het Zaans verleden. Denk daarbij aan molens, archeologische vondsten, landschappen, gebouwen, musea, archiefdocumenten, woorden van vroeger en verhalen. Leskisten vol materiaal, onderzoeksopdrachten en boeken worden gebruikt bij het erfgoedprogramma. Vaak hoort er een excursie bij naar één van de instellingen. Door alle kinderen in aanraking te laten komen met ons erfgoed, zal het historisch besef toenemen.

Op De Werf  zijn op dit terrein vijf projecten ontwikkeld.

  • In groep 3: Project Verkade, de kinderen gaan o.a. naar het Zaans Museum

  • In groep 4: Project Verf en Kleur, met o.a. bezoek aan de verfmolen op de Zaanse Schans

  • In groep 5: Project Papier, met o.a. bezoek aan papiermolen de Schoolmeester in Westzaan

  • In groep 6: Project Hout en Wonen in de Zaanstreek, met o.a. bezoek aan de houtmolen op de Zaanse Schans en een bezoek aan het Honig Breethuis in Zaandijk

  • In groep 7: Project Nederlandse schilders, bezoek Van Goghmuseum in Amsterdam

  • In groep 8: Project Scheepvaart, bezoek Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

 

Ateliers

Een atelier is een workshop waar de kinderen zich naar eigen voorkeur voor kunnen inschrijven. Het wordt groepsoverstijgend aangeboden.

Een atelier bestaat uit 3 lessen van een uur. Dit kan bestaan uit creatieve vakken zoals beeldende vorming, drama of dans maar ook bijvoorbeeld uit werken met Word. Na de 3 lessen kunnen de kinderen zich weer voor een ander atelier inschrijven.

Het is de bedoeling dat er meer workshops aangeboden worden dan dat er jaargroepen zijn, zodat er in kleine groepen dieper op de materie ingegaan kan worden.