In het basisonderwijs is een goed contact tussen ouders en school belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Ouders zien we namelijk als partners in opvoeding en onderwijs. We plannen bij de start van het schooljaar en informatieavond, waarvoor alle ouders uitgenodigd worden. Tijdens deze avond hoort u wat de leerkracht tijdens het schooljaar met de kinderen gaat doen en hoe het onderwijsprogramma eruit ziet. Daarna volgen de startgesprekken, waarin we de basis leggen voor een goede samenwerking tussen ouder en school. Vanaf groep 5 nemen de kinderen ook deel aan het gesprek. Vervolgens plannen we gedurende het schooljaar onze rapportagesavonden, waarin we de resultaten van het onderwijs met de ouders bespreken.     

Binnen onze school doen we graag een beroep op ouders, om mee te helpen in de school. Gelukkig zijn veel ouders daartoe bereid en dit draagt bij aan een hechte samenwerking en de mogelijkheden voor inspraak en participatie. 

De ouders die op de een of andere manier geholpen hebben in de school, worden ieder jaar weer bedankt tijdens de ouderbedankdag.