In het hedendaagse onderwijs is een goed contact tussen ouders en school niet meer weg te denken. Ouders zien wij als partners in opvoeding en onderwijs. Dit komt tot uiting in een hechte samenwerking en de mogelijkheden voor inspraak en participatie. Dit zien we ook terug in het logo van de school.

Binnen onze school proberen we dat mede vorm te geven door een beroep te doen op ouders om daadwerkelijk mee te helpen in de school. Gelukkig zijn veel ouders daartoe bereid en krijgt de begeleiding van uw kind(eren) daardoor extra impulsen.

De ouders die op de een of andere manier geholpen hebben in de school, worden ieder jaar weer bedankt tijdens de ouderbedankdag.