Dyslexie is een aangeboren beperking bij lezen en spellen die iedereen kan treffen, onafhankelijk van intelligentie. Het is een hardnekkig probleem dat de talentontwikkeling en schoolprestaties van kinderen ernstig kan belemmeren. Daardoor presteren zij vaak onder hun kunnen en neemt hun plezier in leren en de motivatie voor school af, vooral op vakken waarbij taalvaardigheid belangrijk is.

Vroegsignalering van dyslexie is dus heel belangrijk om op tijd en op maat begeleiding bij lees- en spellingonderwijs te bieden, in eerste instantie door school. Voor een kleine groep kinderen in het primair onderwijs zijn de extra begeleidingsmogelijkheden van de school niet voldoende.

 

Ernstige, enkelvoudige dyslexie

Bij deze kleine groep kinderen is de ernst te groot om voldoende van de extra lees- en spellinginstructie door school te kunnen profiteren. Aanvullende zorgexpertise van en behandeling door dyslexiezorgaanbieders is dan nodig. Het is belangrijk dat er naast de dyslexie geen andere stoornissen zijn die de behandeling nadelig kunnen beïnvloeden. Dan spreken we van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED).

Binnenkort verschijnt hier een link naar het dyslexieprotocol.