Digitale vaardigheden

Het gebruik van digitale middelen is in het dagelijks leven niet meer weg te denken.

Binnen ons onderwijs wordt ICT als middel ingezet om ons leerrendement te verhogen en de mediawijsheid te vergroten. De Werf beschikt over chromebooks, ipads en computers. De groepen 1 t/m 8 hebben allemaal een touchscreen in de klas. De chromebooks worden dagelijks gebruikt in de groepen 6, 7 en 8. In de groepen 1-2 t/m 5 worden de computers en ipads ingezet. Op de chromebooks en ipads staan programma’s gekoppeld aan de methodes waar we op school mee werken. We leren de kinderen zelfstandig met die programma’s te werken. Deze programma’s worden het meest gebruikt om specifieke lees, reken- en taaloefeningen te doen. 

Er wordt gewerkt met een digitale leerlijn voor de groepen 1 t/m 8. Dit betekent dat er ook naar andere vaardigheden wordt gekeken, zoals; informatievaardigheden, programmeren, computational thinking en mediawijsheid.

Jaarlijks wordt er in november meegedaan met de landelijke week van de mediawijsheid. 

 

Wetenschap en Techniek

De leerlijn Wetenschap en Techniek wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen het basisonderwijs. De Werf beschikt over een eigen technieklokaal. Deze lessen worden verwerkt in een Atelier, zodat alle leerlingen hier regelmatig mee in aanraking komen.Het technieklokaal wordt op basis van beschikbaarheid en/of afhankelijk van de gekozen techniekles gebruikt door een hele klas of een gedeelte van de klas.

De Werf werkt ook samen met Mad Science. Zij organiseren workshops op school, veelal bestaand uit het doen van verschillende proeven. Daarnaast organiseren zij een naschools programma in september van 6 weken, waar leerlingen zich op kunnen inschrijven.