De groepen 3 tot en met 8 krijgen bewegingsonderwijs/gymnastiek in de gymzaal aan de Goudastraat te Wormerveer. Eén keer in de week  krijgen de kinderen een uur bewegingsonderwijs van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. En één keer in de week krijgen de kinderen een (buiten)spelles van de eigen leerkracht. Vanuit spelsituaties worden spelregels van bestaande sporten aangeboden. Ook is er voldoende aandacht voor circuitvormen en toestel vaardigheden. Omdat sociale omgang een belangrijke plaats inneemt in ons onderwijs, gebruiken we veel spelvormen waarin dit element aanwezig is.

Voor alle groepen zijn gymschoenen en gymkleding verplicht. De kinderen worden met de bus van en naar de gymzaal gebracht.

De leerlingen van de groepen 1/2 krijgen twee keer in de week gym van de eigen groepsleerkracht in het speellokaal op school.

 

Sportactiviteiten

Naast het reguliere bewegingsonderwijs, wordt in samenwerking met de Zaandijker Voetbalclub Z.V.V. een aantal voetbaltrainingen georganiseerd en met KZTV tennistrainingen in gymnastiektijd.

Één keer per jaar gaan we met de leerlingen uit 4 t/m 8 schaatsen.

Één keer per jaar wordt er een sportdag georganiseerd voor alle leerlingen tijdens de Koningsspelen.