Peuterspelen

Met ingang van 1 maart 2021 gaat Freekids van start met Peuterspelen De Werf voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Bij Freekids Peuterspelen staat samen spelen en ontwikkelingsstimulering centraal. Op een speelse manier leren peuters sociale vaardigheden en worden er allerlei activiteiten aangeboden ten behoeve van de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. Dé perfecte voorbereiding op het basisonderwijs. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, zorgen wij voor een gedegen overdracht naar de betreffende leerkracht. Deze intensieve samenwerking tussen onderwijs en opvang is onderdeel van IKC-vorming. 

 

Kinderopvang 

Bij Kinderdagverblijf De Werf vangen wij de jongste kinderen op en bieden wij hele dagopvang voor 0-4 jaar.