Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school kent het verlof wel of niet toe. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de rijksoverheid. Verlof kunt u aanvragen via Social Schools.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

 Het aanvragen van verlof geldt voor leerplichtige kinderen. 

 http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/