Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school kent het verlof wel of niet toe. De regels voor het toekennen van verlof zijn vastgesteld en in lijn met de regels afkomstig van de rijksoverheid.  Het aanvragen van verlof geldt voor leerplichtige kinderen, dus vanaf de leeftijd van 5 jaar. 

Verlof kunt u aanvragen via de app: Social Schools.

Indien u meer informatie wil lezen over zaken die te maken hebben met het aanvragen van extra verlof en onder welke voorwaarden dat verlof verleend kan worden, zie onderstaande links:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties