Nieuwe leerlingen

Leerlingen die nog 3 jaar moeten worden, worden bij de administratie aangemeld. Een aanmelding betekent niet automatisch een inschrijving. Inschrijving volgt pas als de leerlingen 3 jaar zijn geworden middels een inschrijfkaart en een kopie van het BSN. Uw kind wordt in een later stadium daadwerkelijk ingeschreven, daarbij  wordt er rekening gehouden met de aantallen kinderen in de groepen 1-2. De school is vol als het leerlingenaantal een ruimtebehoefte genereert die groter is dan de school aankan. 

Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen hun kind op de wachtlijst te laten plaatsen als de groep vol is.

U kunt zelf een afspraak maken met de school voor informatie.

Heeft u bericht ontvangen dat uw kind kan worden geplaatst, dan is het van harte welkom op school de dag na zijn of haar vierde verjaardag. Over het algemeen draait uw kind al wat eerder mee op school voordat het vier jaar wordt: via de zogenaamde wendagen kan het alvast enigszins vertrouwd raken met de nieuwe omgeving.  In overleg met u kan de directeur ook een andere startdatum afspreken, zo plaatsen we uw kind niet net voor de zomer- of kerstvakantie. In die twee situaties heten we uw kind welkom na de vakantie.

 

Leerlingen die zijn verhuisd of tussentijds willen overstappen

Deze leerlingen worden doorverwezen naar de Intern begeleider. De intern begeleider wint informatie in over de leerling. Er wordt naar eventuele zorg gekeken. Als er zorg nodig is omtrent de eventuele nieuwe leerling, wordt er verder gekeken naar de groepsdynamiek en of de juiste zorg geboden kan worden op De Werf. De directie en de IB'er bepalen of de leerling wel of niet wordt geplaatst.