Door het toenemende aantal leerlingen die ver boven gemiddeld presteren, heeft IKC De Werf de mogelijkheid om voor deze leerlingen een aanvullend programma te starten. Het reguliere programma biedt deze leerlingen te weinig  uitdaging om tot goede leerprestaties te komen.  Kennis van executieve functies zijn hierbij van belang. Het aanvullende prgramma kan intern of extern aangeboden worden.

Voorheen was de gedachte dat de leerlingen die ver boven het gemiddelde presteren hun weg wel zouden vinden. Inmiddels is uit allerlei studies gebleken dat dit niet het geval is. Leerlingen dienen in de gelegenheid gesteld te worden om hun talenten te benutten.

Deze leerlingen hebben hulp nodig bij het leren leren, leren zichzelf te zijn (sociaal emotioneel) en het ontplooien van hun talenten.

In schooljaar 2022-2023 hebben we geen eigen plusklas, maar verwijzen we de kinderen en ouders naar een Plusklas binnen het Samenwerkings Verband PO Zaanstreek. Het streven is om snel weer een eigen plusklas te kunnen inrichten.

Beleidsplan Plusklas