Ouderbijdrage, schoolreisgeld en overblijfbijdrage

De kosten van feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet altijd vanuit het gewone schoolbudget worden betaald. Daarom wordt er van de ouders een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. Uit deze bijdrage worden diverse activiteiten voor kinderen gefinancierd, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, diverse sportactiviteiten, kosten voor projecten, enzovoorts. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 90,- per kind. De ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet voldoen van de bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteit.  Ouders ontvangen in de maand oktober bericht over de wijze waarop de ouderbiidrage betaald kan worden.

Eén van de hoogtepunten in het schooljaar vormt de schoolreis. De kinderen uit de groepen 1 t/m 5 gaan één dag op schoolreis; groep 6 gaat twee dagen, groep 7 drie dagen en groep 8 ook 3 dagen. De kosten voor het schoolreisje staan los van de ouderbijdrage en zijn ook vrijwillig, uw kind wordt niet uitgesloten van dit schoolreisje, indien u de bijdrage niet voldoet. 

Op De Werf hanteren wij het continurooster. Kinderen eten op school. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 doen dit onder toezicht van de overblijfkrachten. Vanwege de inzet van de overblijfkrachten wordt voor het overblijven van de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage bedraagt per kind per jaar € 55, -. De overblijfbijdrage is vrijwillig.