Ouderbijdrage, schoolreisgeld en overblijfbijdrage

De kosten van feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet altijd vanuit het gewone schoolbudget worden betaald. Daarom wordt er van de ouders een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. Uit deze bijdrage worden diverse activiteiten voor kinderen gefinancierd, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, diverse sportactiviteiten, kosten voor projecten, enzovoorts. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 90,- per kind.

Eén van de hoogtepunten in het schooljaar vormt de schoolreis. De kinderen uit de groepen 1 t/m 5 gaan één dag op schoolreis; groep 6 gaat twee dagen, groep 7 drie dagen en groep 8 ook 3 dagen. De kosten voor het schoolreisje staan los van de ouderbijdrage. 

Op De Werf hanteren wij het continurooster. Kinderen eten op school. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 doen dit onder toezicht van de overblijfkrachten. Vanwege de inzet van de overblijfkrachten wordt voor het overblijven van de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage bedraagt per kind per jaar € 55, -. De overblijfbijdrage is vrijwillig.